உடலைவிட்டு வெளியில் வரும் அனுபவம் | OBE | Dr.HSP Benedict | 4K Highlights

உடலைவிட்டு வெளியில் வரும் அனுபவம் | OBE | Dr.HSP Benedict | 4K Highlights

உடலை விட்டு வெளியில் வரும் அனுபவம் சாத்தியமா? அப்படி ஒன்றிருந்தால் நல்லதா கேட்டதா ??
வேதங்கள் என்ன சொல்லுகிறது? இன்றைய காலகட்டத்தில் எப்படி பயன்படும்? அறிவியல் என்ன சொல்லுகிறது ? அபாயங்கள் என்ன?

பதில்களை ஆலோசிக்கிறார் டாக்டர் பெனடிக்ட்
முழுமையான செய்தியை பார்க்க கிளிக் செய்யவும் https://youtu.be/0bNT-3UPxaU

#OBE #outofbodyexperience #Dr.HSPBenedict

Is the experience of leaving the body possible? Have you ever wondered if there is such a thing ??
What do the Vedas say? How is it used today? What does science say? What are the risks?

Dr. HSP Benedict consults the answers

Click to see the full message https://youtu.be/0bNT-3UPxaU

タイトルとURLをコピーしました